Rekrutacja 2018 / 2019

KLASA WOJSKOWO - POLICYJNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE 

 • język angielski lub język niemiecki
 • geografia, biologia,  fizyka, wiedza o społeczeństwie - dwa przedmioty do wyboru
 • zajęcia z przysposobienia wojskowego  lub przysposobienia policyjnego
 • zajęcia w terenie i na strzelnicy, sztuk walki,
 • zajęcia w mundurze, praktyki na komendzie policji

 

KLASA HUMANISTYCZNO - JĘZYKOWA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • język polski,
 • język angielski lub język niemiecki
 • historia, geografia, biologia - jeden przedmiot do wyboru
 • zajęcia z wiedzy o filmie

 

KLASA MATEMATYCZNO - PRZYRODNICZA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

 • matematyka
 • język angielski lub język niemiecki
 • geografia, biologia, fizyka - jeden  przedmiot do wyboru 
 • zajęcia z fotografii z grafiką komputerową

 

 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi