Klasa wojskowo - policyjna

KLASA WOJSKOWO - POLICYJNA

PRZEDMIOTY ROZSZERZONE

  • język angielski lub język niemiecki
  • geografia, biologia,  fizyka, wiedza o społeczeństwie - dwa przedmiot do wyboru
  • zajęcia z przysposobienia wojskowego  lub przysposobienia policyjnego
  • zajęcia w terenie i na strzelnicy, sztuk walki,
  • zajęcia w mundurze, praktyki na komendzie policji

 

 
 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi