Rekrutacja 2018/2019

Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas III

28 kwietnia 2017 roku dyrektor ZSP im. Z. Herberta pani Jadwiga Jaworska rozpoczęła uroczysty apel z okazji zakończenia roku szkolnego klas maturalnych. Słowami kilku optymistycznych rad podkreśliła, że właśnie rozpoczyna się dla nich nowy etap życia. Następnie pani dyrektor dodała, iż wierzy, że młodzi, ambitni, otwarci na nowe doświadczenia absolwenci, są gotowi do wzięcia odpowiedzialności za własne wybory.

 

            Po przemówieniu pani dyrektor, przedstawicielka klas III Maja Mazur w wzruszających słowach pożegnała szkołę i swoich rówieśników mówiąc, że pobyt w szkole im. Zbigniewa Herberta bardzo ich odmienił, umożliwiając spojrzenie na świat z innej perspektywy, wytyczając zasady i cele w życiu. Podziękowanie za cierpliwość, wyrozumiałość, motywację otrzymali również nauczyciele i dyrekcja szkoły.

            W imieniu klas II głos zabrała Klaudia Melkis, życząc tegorocznym maturzystom, by podążali tam, gdzie wzrok nie sięga, by odważnie stawiali krok w przyszłość, by robili to, co kochają i by byli sobą, bo to, co prwdziwe, jest najdrogocenniejsze.

            Nastepnym punktem uroczystości było wręczenie statuetki Przyjaciela Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie szczególnym osobom, mianowicie pastorowi Hansowi-Udo Voglerowi oraz jego żonie. Pani dyrektor Jadwiga Jaworska w obecności całej społeczności szkolnej, w imieniu uczniów, rodziców, nauczycieli, bardzo serdecznie podziękowała za ich bezinteresowną pomoc, życzliwość i ofiarność okazaną szkole.

            Po wzruszającym wystąpieniu pastora przyszedł czas na wręczanie wyróżnień uczniom kończącym szkołę. Jednym z nich był tytuł "Primus Inter Pares" – czyli Najlepszy wśród Najlepszych dla absolwentów, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen. Honorowy tytuł przyznano: Krzysztofowi Kupczykowi, Łukaszowi Jędykowi i Wiktorowi Kozłowskiemu z  klasy III c.

            Wychowawcy klas wręczyli również świadectwa z wyróżnieniem uczniom, którzy na koniec trzech lat nauki uzyskali średnią conajmniej 4,75 oraz dyplomy za osiągnięcie dobrych wyników w nauce. Rodzice najlepszych uczniów otrzymali listy gratulacyjne.

            Absolweni klasy wojskowo-policyjnej otrzymali certyfikaty ukończenia szkolenia z przysposobienia wojskowego i policyjnego. Uhonorowano również uczniów zaangażowanych w działalność na rzecz szkoły, przyznano nagrody sponsora, nagrody za zaangażowanie i pracę na rzecz promocji medialnej szkoły, za promocję czytelnictwa wśród mlodzieży , za turniej matematyczny "Dziobak", za wolontariat szkolny, za szkolne Koło Strzeleckie "Herbert", za sport, jak również certyfikaty ukończenia Kursu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.

Swoją obecnością na uroczystości zaszczycili nas: wicestarosta Powiatu Gryfickiego pan Ireneusz Wojciechowicz, przewodniczący Rady Powiatu Gryfickiego pan Marek Gołuchowski, zastępca burmistrza Trzebiatowa pan Grzegorz Olejniczak dowódca 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie pan major Łukasz Wojczuk, komendant powiatowy policji w Gryficach młodszy inspektor pan Krzysztof Boguszewicz, komendant komisariatu policji w Trzebiatowie komisarz pan Krzysztof Zieliński, przedstawiciel Wojskowego Komendanta Komendy Uzupełnień w Świnoujściu kapitan pan Tomasz Koćwina, przewodnicząca Rady Rodziców  pani Elżbieta Sobieralska, pastor Hans-Udo Vogler wraz z małżonką, pani Kazimiera Galewska i pani Izabela Skibińska, pan Leszek Mosler – współtwórca muzyki do hymnu szkoły, pani Anna Szafrańska – autorka słów hymnu szkolnego, rodzice, pracownicy szkoły.

Po części oficjalnej, klasa I a wraz z wychowawcą zaprosiła zgromadzonych na część artystyczną, żegnając tegorocznych absolwentów „ciasno spakowanym koncentratem inteligentnego pomysłu i mądrości“, dając wskazówki na dalszy etap ich życia tak, by stały się one pomocą i życiowym drogowskazem.

Tekst / Joanna Szczebyło
Zdjęcia / Marcin Konopnicki

 

 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi