Rekrutacja 2018/2019

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017, które poprowadziła przewodnicząca Samorządu Szkolnego Ola Oszuścik, rozpoczęto od powitania zaproszonych gości, pracowników szkoły, rodziców oraz uczniów. Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu hymnu państwowego głos zabrała dyrektor Jadwiga Jaworska oraz goście. Po uroczystych przemówieniach, jako pierwszych pożegnano absolwentów III klasy ZSZ, spośród których najlepszych w nauce nagrodzili dyrektor szkoły, wychowawca klasy oraz pracodawca pani Bernadetta Mazur Kubacka. Wśród tegorocznych absolwentów są przyszli sprzedawcy, kucharze, elektromechanicy, elektrycy i fryzjerzy.

 

W drugiej części uroczystości uczniom, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, wychowawcy klas wraz z dyrektorem wręczyli, nagrody książkowe, a uczniom którzy osiągnęli dobre wyniki w nauce, dyplomy.  Docenione zostały również osiągnięcia.  uczniów zaangażowanych w promowanie czytelnictwa, działalność sportową, oraz wojskowo-obronną Rozdano także nagrody za osiągnięcia matematyczne „Dziobak” i nagrody motywacyjne ufundowane przez anonimowego sponsora – dla najlepszych uczniów z każdej klasy z przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych a także zaangażowanych w działalność biblioteczną, samorządu uczniowskiego, wolontariatu i sportową.

Spośród wszystkich uczniów naszej szkoły, za wysokie wyniki w nauce i wzorowe zachowanie, wytypowano osoby do następujących wyróżnień:

Stypendium Prezesa Rady Ministrów – Klaudia Melkis - średnia ocen 5,67

Nagroda Starosty Powiatu Gryfickiego dla najlepszego ucznia w szkole:

- Liceum Ogólnokształcące - Krzysztof Kupczyk

- Zasadnicza Szkoła Zawodowa - Karolina Sobutka

Stypendium Starosty Powiatu Gryfickiego dla uczniów ze średnią 5,0 i wyższą  z wybranych przedmiotów oraz wzorowe zachowanie:

- Klaudia Melkis

- Jutrzenka Cirocka

Nagroda Przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza Trzebiatowa za osiągnięcia konkursowe, sportowe i rozsławianie dobrego imienia Gminy Trzebiatów:

Krzysztof Kupczyk, Łukasz Jędyk, Cezary Niemiec, Kamil Gałecki,  Zuzanna Krzywak, Maja Mazur, Daria Drzymała,  Żaneta Mączka, Martyna Baja, Martyna Pikuła, Aleksandra Oszuścik, Dominika Tomaszczenik, Jutrzenka Cirocka, Patrycja Hliwa, Daniel Gągalski, Jakub Kaźmierkiewicz, Krzysztof Kupczyk, Grzegorz Patra, Dawid Przygoda, Łukasz Wojciechowski  

Wręczenie nagród dobędzie się w auli naszej szkoły w czwartek 29 czerwca.

Uroczystość zakończyło uroczyste odśpiewanie hymnu naszej szkoły przez chór złożony z uczniów z kl. Ib. Pożegnaliśmy się, życząc sobie udanych i bezpiecznych wakacji. 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi