Rekrutacja 2018/2019

Projekt Bezpieczna + w Herbercie

Szkoła nasza w obecnym roku szkolnym otrzymała wsparcie finansowe na działania mające na celu podniesienie świadomości bezpiecznych zachowań – projekt Bezpieczna +. Działania programu skierowane są do uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie, uczniów szkół gimnazjalnych i podstawowych oraz przedszkoli, mieszkańców miasta i gminy Trzebiatów ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, młodych matek,  osób starszych i środowisk wiejskich.


Dla osiągnięcia zamierzonych rezultatów planujemy zorganizować : spływ kajakowy, wycieczki, spotkania w świetlicach wiejskich, przeprowadzenie kampanii „Bezpieczne przejście
o poranku”
 oraz „Maluszek na pasach”, krótki kurs z podstawowych zasad samoobrony oraz trzygodzinne warsztaty ze specjalistami na temat bezpieczeństwa w relacjach wśród młodzieży.

Realizację działań ułatwi nam  współpraca z: Starostwo Powiatowe w Gryficach, Urząd Miejski
w Trzebiatowie, Komenda Powiatowa Policji, Jednostka Wojskowa w Trzebiatowie, Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Miejska, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Warsztaty Terapii Zajęciowej, PTTK „Baszta Kaszana”, Trzebiatowski Ośrodek Kultury, Uniwersytet Trzeciego Wieku, PCK.
 Działania  zostały tak zaplanowane, by wpływać na   psychospołeczny rozwój osobowości młodego człowieka. Dzięki  nim uczestnicy  będą kształtowali postawy otwartości, współpracy, poszanowania wartości. W ramach  zaproponowanych działań uczestnicy projektu będą koordynatorami niektórych z nich oraz edukatorami bezpiecznych zachowań, co pozwoli im na podniesienie poczucia wartości. Bezpieczne zachowanie się  w sytuacjach kryzysowych będzie kształtowane w formie warsztatów, pokazów oraz pozorowanego zagrożenia. Natomiast wycieczka do ESCAPE ROOM-u  pozwoli dostrzec zagrożenia płynące z nieostrożnego korzystania z  przestrzeni  wirtualnej oraz pokażą znaczenie wartości jaką jest współpraca.

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi