Rekrutacja 2018/2019

Ślubowanie klas pierwszych

 To już tradycja naszej szkoły, że 13 października uczniowie klas pierwszych, podczas uroczystości ślubowania zostają oficjalnie przyjęci w poczet uczniów ZSP im. Zbigniewa Herberta.  W tym dniu szkoła miała zaszczyt gościć licznie przybyłe rodziny młodych adeptów, przedstawicieli służby wojskowej i policyjnej oraz naszych absolwentów. Tegoroczną uroczystość poprowadziła przewodnicząca samorządu uczniowskiego Aleksandra Oszuścik.

W trakcie trwania uroczystości dyr. szkoły Jadwiga Jaworska zwróciła się do społeczności Herberta słowami: „Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia”, które mogą być drogowskazem do dalszej edukacji młodych ludzi.

 Gościliśmy również szczególne osoby – właściciela Przedsiębiorstwa Usługowo Produkcyjnego UNI BUD pana Jana Kaczmarka, któremu Dyrekcja Szkoły, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski za wspieranie przedsięwzięć szkoły przyznali Statuetkę „Przyjaciela Szkoły” oraz przewodniczącą Rady Rodziców w latach 2014-2017 panią Elżbietę Sobieralską.

Przedstawiciele klas pierwszych, powtarzając za panią dyrektor tekst przysięgi, złożyli uroczyste ślubowanie w imieniu swoim i pozostałych uczniów. Ślubowali na sztandar szkoły, że staną się godnymi jej tradycji, że będą sumiennie wypełniać obowiązki ucznia oraz szanować symbolikę i tradycje szkoły. Pasowania uczniów  klasy wojskowej dokonał przedstawiciel Dowódcy 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie o pan kap. Mariusz Malko, a klasy policyjnej Komendant Powiatowy Policji w Gryficach insp.  mgr pan Krzysztof Boguszewicz i Komendant Komisariatu Policji w Trzebiatowie pan kom.  Krzysztof Zieliński.

W naszej szkole ślubowanie klas pierwszych wiąże się z Dniem Edukacji Narodowej.
W związku z tym uczniowie oraz przewodnicząca Rady Rodziców pani Agnieszka Szkarapata i przewodnicząca Rady Szkoły pani Dorota Sobczak złożyli najserdeczniejsze życzenia Dyrekcji Szkoły, gronu pedagogicznemu oraz wszystkim pracownikom szkoły. Po oficjalnej części uroczystości, klasy pierwsze musiały jeszcze wykazać się sprytem, podstawowymi wiadomościami o nauczycielach i talentem muzycznym podczas „otrzęsin”, przygotowanych przez uczniów klasy II B. Uczniowie mieli również możliwość przedstawić przygotowane przez siebie krótkie prezentacje.  Oficjalnie  do Herberta przyjęto 70 uczniów. Gratulujemy wyboru szkoły!

 

 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi