Rekrutacja 2018/2019

Escape Room - Wycieczka do Szczecina

 W ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna + i projektu "Bezpieczni nad Regą" mieliśmy okazję odbyć nieodpłatną wycieczkę do Szczecina i doświadczyć emocji płynących z rozwiązywania przygodowych gier logicznych.  Escape Room to fenomenalna zabawa przeniesiona  ze świata wirtualnego do rzeczywistości.

Obecność w tajemniczych pokojach przeszła nasze najśmielsze wyobrażenia, bo sprzed ekranu monitora zostaliśmy wrzuceni w wir wydarzeń i sami musieliśmy rozwikłać zagadki, żeby wydostać się z pokoi. Wymagały one od nas umiejętności logicznego myślenia, kojarzenia faktów, dokonywania wyborów, współpracy w grupie  i radzenia sobie ze stresem.  Zagadki jednak to nie wszystko, co nas tam spotkało. Scenarzyści tych  pokoi wpadli jeszcze na pomysł, by zmusić nas do wykazania się zręcznością i wydostać się z tarapatów w określonym czasie. I to właśnie nieubłaganie uciekający czas  był  największym wrogiem, przeciwnikiem bez litości.

Nasza czterdziestoosobowa grupa  z klasy IIb LO i  klasy I Szkoły Branżowej pod opieką wychowawców i organizatorów wyjazdu, pełna wrażeń,  mogła się integrować podczas seansu kinowego „Listy do M”, a także podczas laserowego paintballa czyli realistycznej gry symulującej pole walki. Zamiast kulek z farbą uczestnicy gry otrzymali karabin laserowy emitujący fale podczerwieni oraz lekką kamizelkę z systemem czujników. Dopiero w późnych godzinach popołudniowych  bezpiecznie dotarliśmy do Trzebiatowa.

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi