Rekrutacja 2018/2019

Spotkanie z psychologiem

W ramach  Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna + i projektu "Bezpieczni nad Regą", miały miejsce spotkania ze specjalistą z Fundacji „Na Przekór Przeciwnościom” panią Justyną Falko.

 

Podczas spotkań mieliśmy okazję do skonfrontowania swojej wiedzy na temat seksualności człowieka oraz konsekwencji płynących z ryzykownych zachowań seksualnych z informacjami przekazanymi przez fachowca w tej dziedzinie. Pani psycholog  odpowiadała nurtujące nas pytania, obalając mity i stereotypy dotyczące tej sfery aktywności człowieka. Innym zagadnieniem poruszanym podczas warsztatów był problemem cyberprzemocy, samookaleczania i samobójstw wśród młodzieży. Otrzymaliśmy informacje jak należy reagować w przypadku ryzyka popełnienia samobójstwa przez nastolatka oraz gdzie można szukać pomocy w trudnych sytuacjach. Zajęcia przebiegały w przyjaznej atmosferze sprzyjającej szczerości i otwartości w komunikacji pomiędzy nami a panią psycholog.

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi