Rekrutacja 2018/2019

Atak Świętych Mikołajów!

         W ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach - Bezpieczna + i projektu "Bezpieczni nad Regą", w dniu 6 grudnia 2017 roku w auli szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie odbyło się spotkanie młodzieży szkolnej z przedstawicielami służb mundurowych. Był to ostatni, podsumowujący punkt projektu. Spotkanie rozpoczęła Pani dyrektor Jaworska witając przybyłych gości i i uczniów naszej szkoły a następnie przedstawiła w skrócie stopień realizacji projektu i cel obecnego spotkania.

Jako pierwszy prezentację na temat zagrożeń terrorystycznych przedstawił mjr rezerwy Ryszard Wroński. Omówił genezę i obecny stan zagrożeń terrorystycznych w kraju i na świecie. Po tej prezentacji młodzież obejrzała film na temat zachowania się w kryzysowej sytuacji związanej z atakiem terrorystycznym na szkołę. Komentarz do filmu i bieżącą sytuację bezpieczeństwa w naszej okolicy wygłosili przedstawiciele policji: młodszy aspirant  Artur Piechowicz,  sierżant sztabowy Paweł Swosiński i aspirant Dawid Czajka. Po ich wystąpieniu młodzież obejrzała kolejny film związany tym razem z zagrożeniem pożarem i gazem w szkole. Film przestawiał potencjalne zagrożenia i sposoby zachowania się w tych sytuacjach. Po jego obejrzeniu przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebiatowie, pan Marian Sobczak zaprezentował podstawowy sprzęt gaśniczy (hydronetka, koc gaśniczy, gaśnica ręczna) i sposoby użycia tego sprzętu w wybranych przypadkach. Młodzież z zaciekawieniem wysłuchała i obejrzała przedstawiane zagadnienia. Na zakończenie spotkania do auli „wpadli” pseudoterroryści, którzy okazali się ukrytymi Świętymi Mikołajami. Na początku była lekka dezorientacja, ale młodzież zachowała się prawidłowo w takiej sytuacji, co wnioskuje, że cel projektu został zrealizowany. Atak Świętych Mikołajów zakończył się szczęśliwie rozdaniem prezentów wszystkim uczestnikom spotkania.

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi