Rekrutacja 2018/2019

Porozumienie o współpracy podpisane

„Mając na uwadze potrzebę wspólnego działania na rzecz obronności państwa i wychowania patriotycznego młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem umacniania etosu oraz kultywowania chlubnych tradycji Wojska Polskiego, integracji środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej w warunkach profesjonalizacji Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej”,

Dowódca 7 Brygady Obrony Wybrzeża im. gen. bryg. Stanisława Grzmot - Skotnickiego w Słupsku płk dypl. Rafał Ostrowski oraz Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie Jadwiga Jaworska zawarli porozumienie o współpracy. Porozumienie podpisano 18 stycznia 2018r. w sali tradycji 3 Batalionu Zmechanizowanego Legii Akademickiej w Trzebiatowie z zachowaniem ceremoniału wojskowego, w obecności Przewodniczącego Sejmowej Komisji Obrony Narodowej  posła Michała Jacha, Dowódcy 3 bz LA ppłk Radosława Stachowiaka, oficerów i podoficerów oraz uczniów wraz z pocztem sztandarowym.     

Zobacz relacje w Kronice Szczecińskiej 

 

 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi