Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2016 / 2017

 

Elżbieta Sobieralska - przewodnicząca

Dorota Sobczak - zastępca

Katarzyna Tomaszczenik- sekretarz

Rodzice na zebraniu w dniu 14.09.2016 roku ustalili wysokość dobrowolnej wpłaty na Radę Rodziców w wysokości 50 złotych za rok.

Wpłat można dokonywać w całości lub w dowolnych ratach w sekretariacie szkoły , u wychowawcy

lub na konto 9485 6610 2603 0816 8920 0200 01 

 

 

 

 

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi