Rekrutacja 2018/2019

„Herbert” obchodzi Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

… musimy dbać o nauczanie języka i w języku, tym najbliższym każdemu człowiekowi po to, żeby dać mu możliwość zdobycia na tyle wysokiej edukacji, wiedzy i umiejętności, aby mógł w pełni uczestniczyć w rozwoju społecznym” – tymi słowami  prof. Sławomira Ratajskiego, sekretarza generalnego Polskiego Komitetu do spraw UNESCO rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego

Czytaj więcej: „Herbert” obchodzi Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

O „Herbercie” w „Dialogach”

W związku z tym , że rok 2018 został ogłoszony Rokiem Herberta, podjęliśmy pierwsze działania. Jest to artykuł o naszej szkole do szczecińskiego miesięcznika „Dialogi”, w którym znalazły się m. in. informacje o tym, dlaczego Zbigniew Herbert jest patronem naszej szkoły oraz o różnych przedsięwzięciach związanych z postacią „Księcia Poetów”.

Zachęcamy do przeczytania.

Miesięcznik DIALOGI 

Pomagamy kształcić się Lbanye Lekaaso z Kenii. Misja w Kipsing.

Włączyliśmy się w akcję "Adopcja na odległość". Zbieramy co miesiąc pieniądze, które przeznaczamy na konto konkretnego ucznia. Kwoty zebrane pozwalają kontynuować naukę chłopcu Lbanye Lekaaso uczniowi Szkoły Podstawowej w Kipsing. Lbanye dzięki naszej pomocy od stycznia rozpoczął naukę. Wystarczy miesięcznie 40 złotych aby umożliwić edukację dziecku. Roczny koszt nauki w przedszkolu i szkole podstawowej wynosi 100$. Wspieramy misję w Kipsing prowadzoną przez siostry ze Zgromadzenia Sióstr Felicjanek. Celem akcji jest stworzenie możliwości kształcenia dzieci i młodzieży w Kenii. Akcja rozpowszechniona jest archidiecezji szczecińsko-kamieńskiej. Podjąć tę akcję może każdy z nas osoby prywatne, rodziny, szkoły, parafie wystarczy zgłosić się do Kurii - Wydział Wychowania Katolickiego.

 

Informacja

Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie ogłasza rozpoczęcie procedury doboru kandydatów do służby w Policji w 2018r. w następujących jednostkach:

  • Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie,
  • komendach powiatowych i miejskich Policji woj. zachodniopomorskiego,
  • Oddziale Prewencji Policji w Szczecinie.

TERMINY I LIMITY PRZYJĘĆ DO SŁUŻBY W POLICJI NA TERENIE WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO:

Czytaj więcej: Informacja

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi