Rekrutacja 2018/2019

Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej!

Na jeden dzień uczniowie „Herberta” zamienili się w studentów wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Klasę IIa przywitał prodziekan dr inż. Robert Berezowski, zapraszając na ćwiczenia przygotowane przez wykładowców uczelni. Pierwsze z animacji prowadzone przez dr inż. Pawła Skrobanka, na którym uczniowie stawiali pierwsze kroki tworzenia filmu metodą animacji poklatkowej. Drugie z programowania prowadzone przez mgr inż. Michała Statkiewicza, na których uczyli się tworzenia programu zabezpieczającego przed wejściem niepożądanych użytkowników. Po zajęciach uczniowie udali się na zasłużone lodowisko i KFC.

 

Czytaj więcej: Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej!

XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy wzięliśmy udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej na terenie całego kraju przez Polski Czerwony Krzyż.

Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, jest nastawiona głównie na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności młodzieży w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i sposobów ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. 

Czytaj więcej: XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

„Herbert” wciąga w czytanie przez działanie!

Nowe książki w bibliotece to podstawa pracy z czytelnikiem. Dzięki udziałowi naszej biblioteki szkolnej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe, pozwalające na zakup tysiąca nowości czytelniczych. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość doboru tytułów, wpisując wymarzone pozycje na listę „Książkowego koncertu życzeń”.  Bazując na zakupionych tytułach, organizowaliśmy spotkania z lokalnymi pisarzami, wspólne czytanie książek uczniów z profesorami w ramach projektu „Poczytaj nam Profesorze”, warsztaty twórczego pisania oraz z książką uczące konkretnych umiejętności, a także konkursy translatorskie, graficzne, fotograficzne i plastyczne o tematyce książkowej.

Czytaj więcej: „Herbert” wciąga w czytanie przez działanie!

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi