Obchody Dnia Patrona

„We mnie jest płomień, który płonie”

Pozwól, by zajaśniał i w Tobie…

Słowa te stały się myślą przewodnią obchodów Dnia Patrona. W programie znalazł się konkurs wiedzy o życiu i twórczości Zbigniewa Herberta zatytułowany „Podchody z Herbertem”. Drużyny, które zgłosiły się do konkursu miały za zadanie odszukać pytania ukryte w szkole według przygotowanych wskazówek. Zwycięskie drużyny otrzymały słodkie nagrody oraz zaproszenie do pizzerii Toni Makaroni.  Ponadto nauczyciele czytali przed lekcją wybrane przez siebie wiersze Herberta.

Czytaj więcej: Obchody Dnia Patrona

Upamiętniliśmy Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”

Młodzież i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie upamiętnili Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”, biorąc udział 26 lutego w ogólnopolskiej akcji Bieg Tropem Wilczym poświęconej żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego. Obchody rozpoczęto udziałem we Mszy świętej w Kościele WNMP w Gryficach, sprawowanej w intencji Żołnierzy Wyklętych, po której uczestnicy pobiegli w hołdzie Niezłomnym. Trasa biegu wynosiła 1963 m, symbolizując rok, w którym zginął ostatni żołnierz AK - Józef Franczak "Lalek".

Czytaj więcej: Upamiętniliśmy Narodowy Dzień „Żołnierzy Wyklętych”

Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej!

Na jeden dzień uczniowie „Herberta” zamienili się w studentów wydziału Elektroniki i Informatyki Politechniki Koszalińskiej. Klasę IIa przywitał prodziekan dr inż. Robert Berezowski, zapraszając na ćwiczenia przygotowane przez wykładowców uczelni. Pierwsze z animacji prowadzone przez dr inż. Pawła Skrobanka, na którym uczniowie stawiali pierwsze kroki tworzenia filmu metodą animacji poklatkowej. Drugie z programowania prowadzone przez mgr inż. Michała Statkiewicza, na których uczyli się tworzenia programu zabezpieczającego przed wejściem niepożądanych użytkowników. Po zajęciach uczniowie udali się na zasłużone lodowisko i KFC.

 

Czytaj więcej: Zajęcia na Politechnice Koszalińskiej!

XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

W bieżącym roku szkolnym po raz pierwszy wzięliśmy udział w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia organizowanej na terenie całego kraju przez Polski Czerwony Krzyż.

Olimpiada, mimo charakteru konkursowego, jest nastawiona głównie na wymianę doświadczeń oraz rozwijanie i doskonalenie umiejętności młodzieży w zakresie kształtowania postaw i zachowań prozdrowotnych, pogłębiania wiedzy na temat zagrożeń zdrowotnych i sposobów ochrony zdrowia, a także inicjowanie i realizowanie przez młodzież działań promujących zdrowie w środowisku lokalnym. 

Czytaj więcej: XXV Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia

„Herbert” wciąga w czytanie przez działanie!

Nowe książki w bibliotece to podstawa pracy z czytelnikiem. Dzięki udziałowi naszej biblioteki szkolnej w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa otrzymaliśmy duże wsparcie finansowe, pozwalające na zakup tysiąca nowości czytelniczych. Uczniowie i nauczyciele mieli możliwość doboru tytułów, wpisując wymarzone pozycje na listę „Książkowego koncertu życzeń”.  Bazując na zakupionych tytułach, organizowaliśmy spotkania z lokalnymi pisarzami, wspólne czytanie książek uczniów z profesorami w ramach projektu „Poczytaj nam Profesorze”, warsztaty twórczego pisania oraz z książką uczące konkretnych umiejętności, a także konkursy translatorskie, graficzne, fotograficzne i plastyczne o tematyce książkowej.

Czytaj więcej: „Herbert” wciąga w czytanie przez działanie!

Egzamin podsumowujący naukę Przysposobienia Wojskowego

   Uczniowie klasy III A o profilu wojskowo- obronnym ZSP im. Zbigniewa Herberta odbyli egzamin podsumowujący naukę Przysposobienia Wojskowego. Zajęcia te odbyły się na terenie Jednostki Patronackiej, jaką jest 3 batalion zmechanizowany im. Legii Akademickiej 7 BOW w Trzebiatowie.

     Podczas egzaminu uczniowie musieli wykazać się wiedzą teoretyczną - pisali test ze szkolenia ogólnowojskowego i specjalistycznego, a następnie w obecności podoficerów batalionu zdawali praktyczną wiedzę ze szkolenia strzeleckiego, regulaminu ogólnego i musztry, ratownictwa medycznego, szkolenia fizycznego oraz wybranych elementów rodzajów wojsk i służb.        

Czytaj więcej: Egzamin podsumowujący naukę Przysposobienia Wojskowego

Zajęcia taktyczno – survivalowe

      W dniach 19-20stycznia 2017r. uczniowie klasy pierwszej profilu wojskowo – policyjnym podsumowując pierwszy semestr nauki uczestniczyli w zajęciach taktyczno – survivalowych nt. „Krótkotrwałe przebywanie w warunkach polowych w zimie  w terenie lesistym”

   Zajęcia rozpoczęły się zbiórką w wyznaczonym miejscu ,gdzie kierownik zajęć nauczyciel przysposobienia wojskowego mjr rez. Ryszard Wroński  sprawdził obecność i wyposażenie uczestników zajęć ,dokonał podziału organizacyjnego na grupy szkoleniowe oraz omówił istotę i cele szkoleniowe jakie będą realizowane podczas przebiegu zajęć. Omówił także szczegółowo warunki bezpieczeństwa na czas trwania zajęć.

Czytaj więcej: Zajęcia taktyczno – survivalowe

Krzysztof Kupczyk i Łukasz Jędyk finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej

Droga do sukcesu rozpoczęła się 16 listopada 2016 roku. W 290 szkołach z całej Polski przeprowadzone zostały zawody szkolne I edycji Olimpiady Statystycznej. Do testu przystąpiło blisko 2,5 tys. uczniów, a dzięki formule on-line wyniki testu znane były już w dniu zawodów. Uczniowie prawie natychmiast mogli sprawdzić rezultaty swoich prac. Do drugiego etapu zakwalifikowani zostali przez Komisje Szkolne „najlepsi z najlepszych”, tj. do 3 osób z największą liczbą punktów z każdej szkoły. Do etapu okręgowego w całej Polsce zakwalifikowanych zostało 640 uczniów szkól ponadgimnazjalnych, a wśród nich znaleźli się uczniowie klasy III LO C: Maciej Dobroszewski, Łukasz Jędyk i Krzysztof Kupczyk uzyskując na etapie szkolnym ponad 70% możliwych do zdobycia punktów. Finał okręgowy, który miał wyłonić najlepszego ucznia reprezentującego nasz teren w finale ogólnopolskim,  odbył się 13.01.2017r. na Wydziale Zarządzania US w Szczecinie.

Czytaj więcej: Krzysztof Kupczyk i Łukasz Jędyk finalistami Ogólnopolskiej Olimpiady Statystycznej

Laptop na bank – finał w Warszawie z udziałem Cezarego Niemca

Konkurs skierowany jest do uczniów szkól ponadgimnazjalnych z całej Polski. W tym roku w pierwszym etapie wzięło udział ponad 3500 uczestników. Do półfinału awansowało po 5 najlepszych z każdego województwa, natomiast do finału ogólnopolskiego, który odbył się 12.01.2017r. w siedzibie NBP w Warszawie tylko 20 uczestników. W tym gronie znalazł się Cezary Niemiec z klasy II LO A.

Czytaj więcej: Laptop na bank – finał w Warszawie z udziałem Cezarego Niemca

Jasełka Bożonarodzeniowe w "Herbercie"

W świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane przez uczniów klasy Ib, IIa, IIIb oraz IIIc pod opieką profesorów Jolanty MrukMarcina Konopnickiego. Wszyscy dołożyli starań, by scenografia była jak najbardziej realna. Przy choince stała drewniana szopka z sianem. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Jadwiga Jaworska zaprosiła na jeszcze jeden koncert, tym razem w wykonaniu nauczycieli. Przy akompaniamencie profesora Krzysztofa Ryłowa i Marcina Konopnickiego nauczyciele zaśpiewali kolędy Gdy śliczna Panna,  Przybieżeli do Betlejem Pasterze oraz pastorałkę Dzień jeden w roku. 

Czytaj więcej: Jasełka Bożonarodzeniowe w "Herbercie"

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi