Berlin i wyspa Uznam - projekt edukacyjny.


W ramach projektu edukacyjnego „Dzieci z Kamp” uczniowie klasy pierwszej pod opieką pani profesor Anny Kupczyk i pani profesor Joanny Żoły, odwiedzili naszych zachodnich sąsiadów. Projekt „Dzieci z Kamp” już po raz trzeci realizowany był w dwóch miejscach - w Berlinie i na wyspie Uznam. Stolicę Niemiec poznawaliśmy w towarzystwie wolontariuszy  z koła młodzieżowego Niemieckiego Ludowego Związku Opieki nad Grobami Wojennymi. Przyświecała nam idea łączenia wydarzeń historycznych z poznawaniem współczesnego oblicza Berlina. Poznaliśmy siedzibę parlamentu i punkt widokowy Reichstagu, stadion olimpijski i „złotą” kaplicę, schron przeciwlotniczy dla matek z dziećmi i atrakcje turystyczne centrum stolicy Niemiec. Mimo napiętego programu nie zabrakło czasu na samodzielne poznawanie miasta i odkrywanie kulinarnych smaków tej wielokulturowej metropolii.

Czytaj więcej: Berlin i wyspa Uznam - projekt edukacyjny.

Honorowe krwiodawstwo.

Decyzja o oddaniu krwi, staniu się krwiodawcą, to początek drogi do zyskania ogromnej satysfakcji, wypływającej ze wiadomości, że być może Twoja krew uratuje życie innego człowieka. Komu pomagasz? Wszystkim chorym, potrzebującym krwi oraz samemu sobie. Kiedyś też możesz jej potrzebować.

W ciągu roku w Polsce konieczne jest dokonanie około miliona transfuzji. Krew jest potrzebna codziennie, w dużych ilościach ponieważ jest bezcennym lekiem, którego mimo wielu prób i postępu w nauce nie udało się wytworzyć syntetycznie. Jest niezbędna nie tylko ofiarom wypadków, ale także cierpiącym na szereg poważnych chorób. Przetaczana podczas transfuzji lub podawana w postaci przetworzonych preparatów, pozwala ratować życie i zdrowie.

Czytaj więcej: Honorowe krwiodawstwo.

Zajęcia taktyczne z elementami Surviwalu.

W dniach 18-19.02.2016 uczniowie klas I i II, uczniowie klas mundurowych(wojskowo – policyjnej) naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach taktycznych z elementami surviwalu na temat: ,,Przebywanie żołnierzy w warunkach zimowych na współczesnym polu walki’’.

Zajęcia rozpoczęły się w godzinach popołudniowych dnia 18 lutego od podania tematu , celu zajęć, wprowadzeniu w sytuację taktyczną i omówieniu warunków bezpieczeństwa. Dokonano także podziału organizacyjnego na drużyny szkoleniowe.
     Następnie grupa wykonała marsz do rejonu wyjściowego (zajęć) gdzie uczniowie przystąpili  do wykonywa  czynności związanych  z organizowaniem bytowania w warunkach zimowych. Trzeba było rozpalić ognisko, zbudować szałas  , schronienie dla siebie a także wystawić ubezpieczenie rejonu i ochraniać wyznaczony teren; należało również ustalić i zapamiętać hasło.

Czytaj więcej: Zajęcia taktyczne z elementami Surviwalu.                

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w „Herbercie”.

Człowiek ze swoją mową zrośnięty jest ciaśniej

Niż drzewo z ziemią. Jakże więc nie kochać baśni

Twego dzieciństwa mowo… 

Tymi słowami z fragmentu „Poematu o mowie polskiej” Mieczysława Jastruna rozpoczęliśmy obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.  Prowadzący przypomnieli, że dzień ten obchodzony jest na świecie od piętnastu lat. Został proklamowany na 30. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku dla podkreślenia bogactwa różnorodności językowej świata i promocji wielojęzyczności, a także w celu zwrócenia uwagi na liczbę języków zagrożonych i ginących, do których zalicza się 43 procent wszystkich aktualnie używanych.

Czytaj więcej: Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w „Herbercie”.

Studniówka 2016

Miło szaleć, kiedy czas po temu” – pisał poeta Jan Kochanowski. Zgodnie z tradycją na 100 dni przed maturą nasi tegoroczni maturzyści spotkali się w piątkowy wieczór, 29.01., na balu studniówkowym. W tym roku uczniowie klas trzecich wraz z wychowawcami  p. Joanną Żołą i p. Zbigniewem Kupczykiem bawili się w „Dworku nad Regą” w Nowielicach.  Agata Arendarczyk i Krystian Nowak, którzy pełnili rolę prowadzących, powitali w imieniu uczniów i rodziców przybyłych gości: Przewodniczącego Rady Powiatu pana Marka Gołuchowskiego, Przewodniczącą Rady Szkoły panią Agnieszkę Szkarapatę, panią Dyrektor Szkoły Jadwigę Jaworską oraz wszystkich nauczycieli.

Czytaj więcej: Studniówka 2016

Podsumowanie 2015 roku w "Herbercie".

Styczeń to dobry czas na podsumowania. Rok 2015 w "Herbercie" był rokiem pracowitym i pełnym wrażeń.

  1. Rok rozpoczęliśmy od awansu do finału A Mistrzostw Polski w Unihokeju. Nasze dziewczyny zostają dwukrotnymi wicemistrzyniami Polski w Unihokeju!
  2. Chłopcy w Licealiadzie zdobywają dwa złote medale, jako drużyna zaliczają się do najsilniejszych ekip.
  3. Każdego roku najlepsi uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w Polscenagradzani są stypendiami fundowanymi przez Prezesa Rady Ministrów. Uczeń Krzysztof Kupczyk, który uzyskał średnią ocen5,56,zostaje stypendystą Premiera.
  4. Uczestniczyliśmy w uroczystości wręczania Stypendiów Starosty i Nagród dla szkół ponadgimnazjalnych z powiatu gryfickiego za wysokie wyniki w nauce, osiągnięcia kulturalne, artystyczne oraz sportowe. Szkołę naszą reprezentowali uczniowie i absolwenci, którzy przyczynili się do rozsławiania "Herberta" w gminie, powiecie i całej Polsce.

Czytaj więcej: Podsumowanie 2015 roku w "Herbercie".

Najnowsze wyniki „Potyczek z Bykami”

Zakończyły się półroczne zmagania z błędami ortograficznymi. Nasze polonistki sprawdziły 520 dyktand, ponad 90 tysięcy przecinków i 160 tysięcy błędów  ortograficznych! Przypomnijmy: we wrześniu 2015 roku, do pierwszego dyktanda przystąpiło 176 uczniów, z każdego następnego etapu odpadało 50% najsłabszych prac.  Drogą eliminacji, do 6 - ostatniego dyktanda,  przystąpiło już tylko 11 uczniów. I to z tej grupy wyłoniono najlepszych sześciu, którzy wezmą udział w finale „Potyczek z bykami” - 19 lutego, podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.

Czytaj więcej: Najnowsze wyniki „Potyczek z Bykami”

"Herbert” – w ocenie Kuratora Oświaty w Szczecinie.

 

DO POBRANIA

 Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty w Szczecinie, w listopadzie przeprowadziło w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa  Herberta w Trzebiatowie ewaluację zewnętrzną problemową, czyli szczegółowe niezależne badanie jakości pracy szkoły. Nadrzędnym celem ewaluacji było sprawdzenie w jakim stopniu spełnia szkoła stawiane przed nią wymagania określone przez władze oświatowe. Ewaluowanymi wymaganiami były: realizacja przez szkołę podstawy programowej w zakresie kształcenia ogólnego w liceum ogólnokształcącym i zasadniczej szkole zawodowej, wyniki egzaminów zewnętrznych tj. egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz indywidualizacja procesu nauczania, czyli między innymi modyfikacje programów nauczania, dostosowanie form i metod pracy z uczniem o różnych potrzebach edukacyjnych. Przez pięć dni wizytatorzy obserwowali pracę szkoły, ankietowali uczniów, odbywali spotkania i rozmowy z rodzicami, nauczycielami i dyrekcją szkoły. W grudniu wizytatorzy przybyli ponownie, aby przedstawić wyniki ewaluacji  i projekt raportu. 

Wynika z nich, że szkoła pracuje na wysokim poziomie. Swojego zadowolenia nie kryje więc dyrekcja szkoły, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi  oraz przedstawiciele organu prowadzącego szkołę Dyrektor Wydziału Edukacji  Starostwa Powiatowego w Gryficach pani Marta Łakomy-Zinowik. Wnioski z ewaluacji, zebrane w opracowanym „Raporcie z ewaluacji zewnętrznej problemowej” (osobno dla LO i ZSZ), jednoznacznie wskazują, że szkoła spełnia stawiane przed nią wymagania nie tylko w stopniu podstawowym, ale także w stopniu wysokim. Zachęcamy do zapoznania się z całą treścią raportów, które dostępne są na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Szczecinie  www.kuratorium.szcecin.pl oraz na platformie Systemu Edukacji Oświatowej www.nspeo.pl.

Dyrektor Szkoły

Jadwiga Jaworska

Spotkanie z pisarką w „Herbercie”!

   Gościliśmy Agnieszkę Galewską. Trzebiatowiankę, która napisała książkę dla młodszej młodzieży – „Tajemnica urwisów z Parkowej”. Jej bohaterowie to dziewięcioletni chłopcy, którzy przeżywają zwariowane przygody w naszym mieście Trzebiatowie. Autorka opowiedziała o pasji pisania, ulubionych pisarzach, procesie tworzenia opowieści, procedurach wydawniczych, a przede wszystkim o spełnianiu nawet tych najskrytszych marzeń. Przeczytała również ulubiony fragment swojej powieści.

   Zaproszenie na spotkanie z ciekawym gościem przyjęła również młodzież z trzebiatowskiego gimnazjum wraz z bibliotekarką Anną Stasiak. Podziękowanie pisarce za przyjęcie zaproszenia i wspólnie spędzony czas przy książce w imieniu wszystkich uczestników złożyła dyrektor Jadwiga Jaworska.

 

Czytaj więcej: Spotkanie z pisarką w „Herbercie”!

Debiut poetycki naszego ucznia w „Cogito”!

W najnowszym, 24 numerze z 2015 roku ogólnopolskiego dwutygodnika dla młodzieży „Cogito” ukazały się dwa wiersze Mateusza Jureczki. O jednym z nich pod tytułem „Ojciec Cogito”, krytyk literatury Ludwik Janion prowadzący dział „Czas na debiut” napisał – „Wiersz ma barokowy nastrój, przemawia do nas słowami groźnego kaznodziei, które niczego dobrego nie wróżą, od początku po koniec”.

   Ta ocena profesjonalisty jest dowodem na rozwój poetycki Mateusza, który zaczynał od „kawałków” rapowych. Po dwóch latach pracy ze słowem i eksperymentów z formą literacką, można powiedzieć, że stał się poetą, z którego nasz Patron, Zbigniew Herbert, mógłby być dumny.

Czytaj więcej: Debiut poetycki naszego ucznia w „Cogito”!

Jasełka Bożonarodzeniowe

Atmosfera w ostatnim dniu nauki w starym roku kalendarzowym była wyjątkowa. Świąteczny nastrój wprowadziły jasełka przygotowane przez uczniów klasy IIb i IIc, pod opieką profesora Marcina Konopnickiego. Wszyscy dołożyli starań, by scenografia była jak najbardziej realna. Przy choince stała drewniana szopka z sianem. Po przedstawieniu Pani Dyrektor Jadwiga Jaworska zaprosiła na jeszcze jeden koncert, tym razem w wykonaniu nauczycieli. Przy akompaniamencie profesora Krzysztofa Ryłowa i Marcina Konopnickiego nauczyciele zaśpiewali kolędy Przybieżeli do Betlejem Pasterze, pastorałkę W maleńkiej stajence oraz a cappella Wśród nocnej ciszy. Ten wyjątkowy dzień zakończył się wspólnymi wigiliami klasowymi, na których dzielono się opłatkiem i składano życzenia.

Czytaj więcej: Jasełka Bożonarodzeniowe

Po raz drugi dołączyliśmy do drużyny Szlachetnej Paczki!

SZLACHETNA PACZKA co roku łączy tysiące osób w mądrym pomaganiu. Tylko w XV edycji połączyła niemal milion Polaków, a pomoc przekazana w paczkach sięgnęła 54 milionów złotych! Paczkę może przygotować każdy. Najlepiej robić  to wspólnie z rodziną, przyjaciółmi, sąsiadami, koleżankami i kolegami z pracy, czy tak jak w ”Herbercie” razem ze społecznością uczniowską. Idea ta, nie tylko przekłada się na konkretną paczkę przygotowaną dla potrzebującej rodziny, ale sprzyja też integracji ludzi o szlachetnych sercach. Co roku Szlachetną Paczkę przygotowują autorytety, gwiazdy sportu i estrady, znani dziennikarze i celebryci. Tradycją już jest, że włącza się papież Franciszek, Prezydent Bronisław Komorowski, Robert Lewandowski, Agnieszka Radwańska, Szymon Majewski i wielu innych.

Czytaj więcej: Po raz drugi dołączyliśmy do drużyny Szlachetnej Paczki!

 Kącik Przedsiębiorcy

 

Fundacja
Zbigniewa Herberta

Klub
Herbertowskich Szkół

Poradnia dla osób 
z problemami narkotykowymi